Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trasa Jílovské vyhlídky

 Velký okruh měří 15km, dva malé (severní a jižní) cca 8km. Mimo "zviditelnění" krásných vyhlídkových míst kolem Jílového, bylo cílem zřizovatelů upozornit také na nesmyslnost varianty dálnice D3 dolním Posázavím. Věříme, že i s Vaší pomocí přírodní park Střed Čech zůstane zachován.

Byla vytyčena a je udržována Okrašlovacím spolkem ve spolupráci s vedením města a Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy. K vyznačení bylo použito symbolu červeného místního značení. Vede většinou polními cestami po kopcích nad městem, odkud malebnost zdejší krajiny obzvláště vyniká. Chce ukázat návštěvníkům krásná místa v bezprostředním okolí někdejšího královského zlatohorního města, z nichž většina nebyla stávajícím turistickým značením zatím zpřístupněna.

Okruh sestává z jižní větve dlouhé 8 km (včetně odbočky), severní větve dlouhé 6 km a společné spojky přes Svatováclavské lázně dlouhé 1,5 km.

Popis tras: Od kostela sv. Vojtěcha na náměstí projdeme brankou ve zdi pod muzeem do parku za muzeem. Zde je rozcestí obou větví. Popis začíná jižní větví a postupuje ve směru hodinových ručiček.

Podél areálu bývalého JZD a cestou vpravo mezi poli dojdeme na Boží skálu (1). Z lavičky je pohled na Jílové od jihovýchodu. Na další cestě mezi poli vidíme vlevo Hornopožárský les a v dáli Středočeskou pahorkatinu. (Loc: 49.89046°, 14.50195° a letecká mapa)

Na rozcestí s křížkem nad Vráží (2) je lavička s výhledem na jílovské "Zlaté hory". Cesta pokračuje po mezi a následně vpravo mezi chatami do údolí k silnici č. 105. Po silnici z kopce asi 50 m, pak na můstek přes Jílovský potok. (Silnice vede k nádraží).

Stoupáme kolem lesní tůňky bývalého Podhrázského mlýna (3) údolím "V rejžích" až na návrší s výklenkovou kaplí Svaté Anny (4) z roku 1716. Místo pěkného výhledu je asi 100 m východně: Pohled na Jílové, na východě zalesněný hřbet Kněží hory (488 m), na jihu Středočeská pahorkatina s Chlumem (506 m) a Neštětickou horou (520 m).

Okruh pokračuje na západ horní cestou podle chat, na prvním rozcestí vpravo vzhůru na vrchol Pepře (5) s další lavičkou a k informační tabuli naučné stezky "Jílovské zlaté doly". Zde odbočíme vlevo "Luckou cestou" s výhledem na Brdy po okraji obce Studené k silnici, po ní vpravo na křižovatku a vlevo silnicí směr Luka pod Medníkem. Ze silnice odbočíme první polní cestou vpravo vzhůru k lokalitě "U obrázku" (6). Zde je nejprve rozcestí, v souběhu se žlutou značkou dále kříž s obrázkem a lavička s výhledem přes bývalé doly ve Studeném a Kocourské údolí na Středočeskou pahorkatinu.

Kus za lavičkou odbočíme vlevo a posléze mírně vpravo a Ostřetínským lesem, který je součástí přírodního parku Střed Čech, sejdeme k silnici č. 104, tu překročíme a přes "houbařské parkoviště" dojdeme k rozcestí.

Rovně vede odbočka k Hraničnímu dubu (7), nejstaršímu stromu Jílovska, vysazenému asi před 350 lety v rohu hranice pozemků města Jílového a pražského arcibiskupství. Z rozcestí vpravo pokračuje naše trasa, kolmo přetíná silnici na Záhořany a přivádí nás k rozcestí pod Skalkou. Zde končí jižní větev trasy.

Rovně, přes Svatováclavské lázně (9) s pramenem, kaplí z roku 1738, informačním panelem a lavičkou, vede spojka na náměstí, odkud jsme vyšli. Doleva z rozcestí začíná severní větev okružní trasy.

Po ní jdeme po vrstevnici chatovou osadou Skalka a za ní odbočíme vpravo vzhůru k vrcholu Skalky (8). Panoramatický výhled severním a západním směrem poskytne pohled nejen na hřebeny, keltské hradiště Závist a Hradčany, ale v případě příznivého počasí i na horu Říp a další hory severních Čech. Na vrcholu skalky je lavička, informační panel a vrcholová kniha k vyjádření Vašich dojmů.

Pokračujeme sestupem severním směrem k vrstevnicové, která nás dovede k osadě Kamenná vrata. Zde odbočíme hlavní cestou doleva dolů a pod statkem další vrstevnicovou cestou doprava. Pod touto cestou se táhne pole, které odděluje horní a dolní Kamenná vrata. Toto pole se má stát trasou dálnice D3. Věříme, že se tak nestane.

Cesta nás dovedla na kraj lesa Dubík (10), odkud je výhled jihozápadním směrem. Pokračujeme v původním směru lesem, který je součástí přírodního parku Střed Čech, až k Sirotčí strouze (11), opředené romantickými pověstmi.

Za potokem cestou vpravo vzhůru, dojdeme k třešňovce na Radlíku a po chvíli stoupání odbočíme ulicí "K lesu" vlevo a dojdeme k Lipovému vrchu (12). Dále vpravo překřížíme zelenou pásovou značku (po ní vpravo bychom došli ke stanici autobusu, případně zpět do Jílového), trasa pokračuje v původním směru.

Na kraji lesa vpravo, až u palírny přetne kolmo silnici č. 105 a pokračuje polní cestou dolů. Z této cesty neodbočujeme, až dojdeme k rybníku Ráček (13). Rybník je chovný, proto se jím potěšíme jen pohledem. Dále pokračujeme podél toku potoka na rozcestí pod Ráčkem, kde se scházíme s červenou pásovou značkou, po ní vpravo (stále po proudu potoka) k silnici do Chotouně. Po silnici krátce doprava a vzápětí opět doprava vzhůru lesem a po louce až k lavičce na Rakovce (14). Z ní je výhled na Chotouň, Pohoří, Drnku (436 m) a Hornopožárský les. Vpravo pak je vidět Boží skálu, která byla první zastávkou naší pouti.

Od lavičkytrasa míří kolem fotbalového hřiště a základní školy, vlevo obchází pilu, pod ní přechází silnici do parku za muzeem, kde se u rozcestníku okruh Jílovské vyhlídky uzavírá.

Zdrávi došli! Je tu krásně, přijďte zas!

... /// zachovejte nám přízeň a uvidíte tady texty a fotky informačních tabulí z celé trasy včetně řady fotek z jednotlivých lokalit /// ...

 1. Boží skála (413 m), lavička s vyhlídkou (foto 1, 2, 3, 4)
 2. Křížek nad Vráží, lavička
 3. Bývalý Podhrázský mlýn
 4. Svatá Anna, návrší s výklenkovou kapličkou
 5. Pepř, (448 m) vrch s vyhlídkou a křížem (foto 1 ,2, 3)
 6. U obrázku, lavička s vyhlídkou (foto 1
 7. Hraniční dub, asi nejstarší strom Jílovska
 8. Skalka, daleká vyhlídka, lavička
 9. Svatováclavské lázně, kaple z r. 1738
 10. Dubík, vyhlídka na jihozápad
 11. Sirotčí strouha, opředená pověstmi
 12. Lipový vrch, (457 m)
 13. Rybník Ráček
 14. Lavička na Rakovce