Jdi na obsah Jdi na menu
 


O Nás

Jsme nepolitickým registrovaným občanským sdružením, které do svých řad rádo přívítá nejen zdejší občany, ale i ty, kdo krásný region Jílovska navštěvují pravidelně či občasně.

Věříme, že budeme hodni pokračovat v úsilí stejnojmenného sdružení, které dobře fungovalo v Jílovém od roku 1892. Viz naše současné Stanovy a Kronika

  Účelem spolku je:
 • - okrašlovat a zvelebovat spolkové sídlo a jeho okolí
 • - budit všude pocit sounáležitosti s přírodou a smysl pro krásu
 • - chránit rostlinstvo, živočišstvo jakož i geologické zvláštnosti a rázovitosti spolkového působiště (Jílovsko)
 • - pečovat o ochranu památek všeho druhu a zachování zvláštností místopisných vůbec
 • - v dobách pokleslé morálky snažit se o její povznesení především vlastním příkladem a dalšími nenásilnými cestami
  Prostředky:
 • - dobrovolná práce našich členů a příznivců
 • - členské příspěvky
 • - příspěvky státních institucí
 • - sponzorské dary
 • - prostředky získané veškerými zákonem přípustnými aktivitami spolku
  Metody:
 • - schůzky zaměřené k obnovení a zkrášlení předem vytipovaných míst, či zřizování nových estetických prvků v krajině
 • - spolupráce s MěÚ a všemi, kdo mají co do činění s přírodou a krajinou

Z činnosti spolku můžeme vyjmenovat - např. stavění laviček a informačních panelů na vyhlídkových místech, zakládání, udržování a značení vyhlídkových tras, údržování památných míst v krajině, pomoc při údržbě veřejných míst, vysazování stromů, apod.
Na našich stránkách pravidelně doplňujeme informace ze své činnosti (fotogalerie, naplánované akce, právě probíhající akce,  kronika atp.).

Chcete-li nás podpořit finančně -třeba i malým "dárečkem"-, tak jej pošlete na náš účet u České spořitelny v Jílovém (č.ú. 0388818369 / 0800). Na přání jméno dárce zveřejníme. Všem dárcům velice děkujeme.

Vývěsku máme na vrcholu náměstí (u drogerie). Chcete-li se informovat u živých lidí, pak v navštivte Kontakty (viz níže) a napište nám nebo zavolejte.

Nejsme spolek několika mystických podivínů, ale docela obyčejní lidé, kteří chtějí občas udělat i něco navíc pro ochranu krajiny, přírody a lidské morálky. Zkráceně řečeno: Chceme jen žít v rovnováze se svým prostředím.

Oslovila-li Vás naše činnost a přispějete-li jakoukoli pomocí, tak pomůžete k vytváření a udržení hezké krajiny Jílovska.

Mějte se krásně a okrašlujte život ve všech jeho projevech!

 

Příspěvky

Podporují nás!

Celý příspěvek | Rubrika: O Nás | Příspěvek vytvořen: 3. 2. 2023

Kontakty

Kontakty na Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy 

 
Celý příspěvek | Rubrika: O Nás | Příspěvek vytvořen: 18. 7. 2011