Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občasník OS č.6

6.března.2006 - OOS č.6

Asi po dvou létech je tu zas občasník. Jak bylo řečeno (i napsáno) někdy v začátcích našeho občasníku, "může ho vydávat kdykoli, kterýkoli člen spolku, chce-li něco sdělit všem (členům)." Teď vznikl z potřeby předsedy doplnit něco, co zapomněl nebo zvoral na valné hromadě (dále v textu VH) OS 2.3.2006.

V přiloženém zápisu chybí (nikoli zapomnětlivostí zapisovatele) informace o spolkových stránkách, které spolu s vývěskou na náměstí by měly být hlavním informačním zdrojem pro členy spolku a další zájemce. Hledej okraslovacispolek.ic.cz

Stránky spravuje místopředseda Jirka (dávejte mu podněty, co vylepšit), o vývěsku pečuje jednatel Ota (žádné podněty mu nedávejte, má jich až, až).

Omluvy:
1) Věrnému členu spolku J. Tošovskému, že administrativním nedopatřením nedostal pozvánku na VH. Protože není jasnovidný, tak se nezúčastnil, je řádně omluven a dodatečně o všem informován.
2) Všem těm, kteří v roce 2005 udělali něco pro krajinu Jílovska a nikdo je moc nepochválil. Ale tím bych se netrápil, protože v rámci kosmické Jednoty nemůže být nikdy nic zapomenuto ani ztraceno. Každý svého štěstí strůjcem. Nedávno jsem slyšel z úst jednoho člověka: "Kolik dám, tolik mám." Takové věci se z TV zpráv člověk nedozví. Toto je zpráva z prostého, opravdového života, ve kterém se žádné senzace pro kamery nekonají. Je tu jen jednoduchá krása a také spousta práce.

Nezapomeňme, vážení, že v preambuli našich stanov (registrovaných na ministerstvu vnitra) se uvádíme jako občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a lidské morálky. Netřeba rozvádět, co z těch tří hodnot si zaslouží prioritní ochranu. A také jako jediná z těch tří, je plně v naší moci. Přiznejme si, že často je snadnější čistit krajinu, než vlastní chlív. Takže začněme klidně pod širým nebem, ale kéž tam neskončíme. Tam, kde nás nikdo nevidí, nám ani nikdo nepomůže, tady musí každý sám (nemusí, je tu svoboda, ale nikdo Vás nezbaví odpovědnosti za Vaše jednání či nejednání). Potěchou může být, že jsme na tom všichni stejně. "Sami sobě buďte světlem, sami sobě útočištěm."

Nezlobte se, pokud to nebylo úplně oddychové čtení, ale co na srdci, to na jazyku. Určitě nechci nikomu radit. Povídám to především sobě, mě se tak žít líbí.
Mějte se hezky, okrašlujte se.
IVO