Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projednání parkování a průjezdnosti ul. Barvířova a Holíkova (sídliště "Za Školou"

 V diskusi byly probírány 3 varianty projektu. Na první z nich bylo získáno stavební povolení i územní rozhodnutí, ale byly proti ní vzneseny četné námitky. Předkládám zde souhrnou charakteristiku 3 variant:

  • kolmé stání v ul. Barvířova, pás zeleně zachován pouze v min. šířce 1,6 m, nepočítá s jednosměrněním sídliště, náklady 1,4 mil. Kč. Dopracována administrativně nejdále. Celková bilance  -2 parkovací místa.
  • šikmé stání v ul. Barvířova, pás zeleně zachován v rozsahu cca 3,6 m (méně kácení, ale menší kapacita míst). Varianta počítá s jednosměrným provozem na sídlišti. Celková bilance -6 parkovacích míst. Náklady cca 1,2 mil Kč.
  • šikmé stání v ul. Barvířova, pás zeleně zachován v rozsahu cca 3,6 m (méně kácení, ale menší kapacita míst). Varianta počítá s jednosměrným provozem na sídlišti. Vznik nového parkování v místech bývalého TESKO domu (za balkóny paneláku v Holíkově) o kapacitě cca 70 míst. Příjezd na toto parkoviště z ul. Barvířova (přes chodník) a výjezd zadem kolem kontejnerového stání do ul. Holíkova. Celkové náklady cca 2,5 mil. Kč. Celková bilance cca +50 parkovacích míst. 

Téměř všichni ve veřejné diskusi podpořili variantu č. 3. Projekt parkování na sídlišti bude ale třeba řešit společně s opravou a rozšířením ul. 1. máje, která je ve špatném stavu. V novém ÚP města bude snaha převést trojúhelníkovou plochu na konci ul. Holíkova na ostatní plochy (dnes zeleň) a využít ji jako další parkovací plochu. Využít pás zeleně v ul. Barvířova mezi silnicí a chodníkem pro parkování není možné kvůli vysokým nákladům (zídka, vysokonapěťový kabel). Bohužel nelze využít ani travnatou plochu podél CO, protože se ul. 1. máje bude rozšiřovat a bude se zde stavět chodník. V tomto roce by se projekt měl technicky a projektově zajistit a měl by být zahrnut do příštího rozpočtu města.

                                                                                       Jan Stachura, OS