Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posuzování kácení v parku za muzeem dne 30.9. 2010

30. 9. 2010

Dne 30.září proběhlo druhé kolo projednání kácení v parku za muzeem. Tentokrát byly přítomny také autorky projektu ze spol. Vodní cesty a.s. Autorky projektu se snažily nám znovu osvětlit svou koncepci parku a odůvodnit kácení dřevin, proti kterému měl Okrašlovací spolek při prvním projednávání (16.9.) námitky. Autorky nám přednesly myšlenku, že v rámci projektu, chtěly sjednotit všechny vstupy do parku. Jelikož podél vstupu od muzea i od Boží skály je již vysazena lipová alej, jsou naplánovány lipové aleje také z ulice Nádražní a z ulice Československé armády. Kvůli výsadbě těchto 2 alejí je žádáno o kácení všech javorovců jasanolistých (výřez 1). I přestože některé z těchto stromů jsou velmi pěkné, zvážil jsem v rozhodnutí nepodávát námitku tyto faktory: a) považuji lipovou alej za přínosnější prvek než stávájící výsadbu b) lípa je hodnotnějším druhem než nepůvodní javorovec c) v tomto koutu parku je plánovaná vřesovištní vegetace (kvůli již vzrostlým rododendronům) a javorovec do tohoto koceptu nezapadá d) chápu tzv. profesní hledisko, že vstupy do parku by měly být jednotné. Navíc vzrostlé javorovce jsou a budou v parku zachovány ve výřezu 3 pro odstínění stavby stodoly.

Dalším problémovým místem byl výřez 4, kde se počítá se zachováním myrobalánu (špendlík) uprostřed trávníku, myrobalán vlevo u zdi bude vykácen, protože se počítá se zachováním porostů dubů červených a z tohoto důvodu má být porost prosvětlen. Projekt počítá při vstupu od ulice Nádražní (výřez 5) opět s lipovou alejí, proklestěním hustého porostu a také s odkrytým korytem směrem od rybníka. Kvůli tomuto prvku budou vykáceny některé jasany a porost podél cesty.

Toť zatím vše ohledně etapy 1 kácení v parku za muzeem, souhrně se tato etapa týkala 35 ks stromů a byla zaměřena ná tzv. méně problematické kusy a náletové dřeviny.

Závěrečný protokol k první etapě: 1, 2

                                                                                        za OS Jílové Jan Stachura