Jdi na obsah Jdi na menu
 


Posuzování kácení 16.9. v parku za muzeem

Dne 16.9. 2010 jsme se sešli v parku za muzeem k projednání kácení tzv. 1. etapy tj. 35 stromů. Bohužel díky předvolebnímu shonu na radnici nedorazily autorky projektu ze spol. Vodní cesty a.s. Proto byla tato schůzka zaměřena na sepsání připomínek a názorů na požadované kácení a závěrečné stanovisko k etapě 1 bude vydáno až 30. září na schůzce s autorkami projektu.

Z hlediska všeobecného je také požadováno, aby na příští schůzi byla konkrétně druhově specifikována náhradní výsadba,  která má následovat po etapě 1. Kácení bylo rozděleno do 2 etap z těch důvodů, aby se náhradní výsadbě nechal čas na růst, a proto má druhá etapa kácení následovat až později, v časovém horizontu, který zatím nejde specifikovat. Do první etapy byly vybrány stromy, které se nachází v přehoustlých částech parku nebo které jsou ve špatném stavu. Proto ve většině případech nebyly vzneseny námitky. Jedná se o výřez č. 3, který zahrnuje velmi husý porost podél objektu stodoly ve východní části parku. Ve výřezu č. 1 je žádáno o prosvětlení porostu v rohu v okolí rododendronů. Zde bylo sprejem vyznačeno 8 stromů, které jsou ve špatném stavu a není námitek k jejich pokácení. Zachovány zůstanou javory podél příjezdové komunikace do parku a také vzrostlé smrky omoriky. 

Dále je zažádáno o pokácení borovice (č. 41 viz nákres, která vyrůsta z rododendronů. Proti jejímu pokácení vznesla námitku Krajina 2000 o.s., která navrhuje odřezání spodních 3 pater větví a zachování stromu. Dál se v žádosti jedná o vykácení několika stromů, proti kterým nikdo nic nenamítal.

Na výřezu č. 4 bylo občanskými sdruženími (OS a Krajina 2000) požadováno zachování obou stromů (druh myrobalán třešňový), protože druh považují za estetický přínos parku. Další kácení v tomto výřezu (vyčištění okolí bývalé jímky za rybníkem) bylo bez připomínek.

Ve výřezu č. 5 (podél cesty k Nádražní ul.) je žádáno o vykácení několika jasanů a bříz. Sdružení se shodla na zachování jasanu (č. 100 viz nákres) a Krajina 2000 požaduje zachování břízy poblíž vstupu do nádražní ulice. Ve výřezu č. 2 není v etapě 1 navrženo žádné kácení.

- návrh parku a kácení v obou etapách zde

- fotografie stromů, které byly žádány v etapě 1 zde

- protokol ze schůze zde