Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členové OS na setkání spolků v Domažlicích 12. - 13. listopadu

 

Cestovní zpráva.
 
Účastníci: Mgr. Ivo Nevečeřal, Ing. Otakar Šmíd.
Cíl: Chodské muzeum v Domažlicích.
Konání: 12.-13. listopadu 2010.
Účel: seminář-výstava-manuál-exkurze „Péče o drobné památky“.
 
Dne 12.11. prezentovali zástupci občanských sdružení ze severního Plzeňska, Českého lesa, Domažlicka, Olomoucka, Vysočiny, Varnsdorfu a také my z Jílového, zkušenosti s péčí o drobné, vesměs sakrální, památky.
Zajímavosti: Jeden účastník oznámil získání fin. prostředků z programu rozvoje venkova na pasportizaci památek Českého lesa, zatímco druhý tuto pasportizaci již zpracoval a publikoval. Podle B. Adámka ani silná religiozita na jižní Moravě není zárukou zachování sakrálních památek, věřící bez vztahu k historii by je zbourali a postavili nové. Zhotovil putovní osvětovou výstavu, vhodnou i pro jílovské muzeum. J. Bárta probral vhodné a nevhodné materiály a postupy na renovaci památek (max. 10%cementu do vápenné omítky, nátěry vápenné, ne akrylové, vlhkost oddrenážovat po svahu, tlumené odstíny).
Po semináři jsme navštívili expozici Chodského hradu a Galerie bratří Špillarů (Jaroslav-národopisný realizmus a Karel-secesní symbolizmus). Galerie získala skvělé prostory v budově, kterou si původně nechal postavit OV KSČ
 
Dne 13.11. proběhla tematická exkurze autobusem:
Baldovské návrší – kaple Nejsvětější trojice na místě bitvy u Domažlic. (Katoličtí Chodové pustili křížovou výpravu do Čech, ale po zkušenosti s rabováním a znásilňováním ji Táborským pomohli vyhnat. Udělali záseky v průsmyku, aby vozy s kořistí a tisíci litry piva a vína nemohly odjet.)
Horní Valdorf – vesnice po vyhnání „německých Chodů“ chátrala, kaple byla zachráněna přestavbou na rekreační chalupu. Věžička zůstala zachována.
Horšovský Týn – nejstarší Loreta v Čechách má sice novou střechu, uvnitř i vně je však zcela zdevastována. Obyvatelstvo, nastěhované sem po válce, nemá k památce vztah.
Dobrá voda u Draženova – kaple s pramenem, dodnes živé poutní místo.
Trhanov – barokní kapličku renovoval privátně německý majitel místní restaurace (v jídelně zdařilé kopie folklorních obrazů Jaroslava Špillara).
Pec pod Čerchovem – dřevorubecká kaple-rotunda-sv. Prokopa postavená počátkem 20. století ze sbírky občanů.
Pasečnice – kaple sv. Františka z Assisi postavená roku 2003 ze sbírky občanů. Uvnitř citlivě restaurovaný historický mobiliář z okolí, který přežil minulou éru po půdách a kůlnách. Vitrážová okna od výtvarnice z Domažlic.
Tlumačov, Mrákov – tradiční chodské vsi s řadou kapliček (jedna vkusná moderní) v okolí u cest, na mezích, i bývalých (dnes uprostřed polí) velké množství votivních Božích muk, které jednotlivé rody po generace pečlivěudržují.
Milavče – kaple sv. Vojtěcha se studánkou na místě, kde se světec po návratu z Říma údajně dozvěděl o vyvraždění své rodiny
Chotiměř – zámecká kaple ve stylu vrcholného baroka postavená na močálu, restaurovaný oltář je vystaven v domažlickém muzeu.
Lštění – středověká tvrz, kterou zakoupil, zastřešil a postupně opravuje domažlický historik Zdeněk Procházka.
U účastníků cesty je pro zájemce k dispozici „Malý technický manuál pro péči o drobné historické stavby“. Získali jsme cennou inspiraci pro Okrašlovací spolek v Jílovém.

17. listopadu 2010                                              Zprávu podává Ing. Otakar Šmíd.