Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada spolku

25. 1. 2012

Jílové u Prahy 1.2. 2012

 

Valná hromada Okrašlovacího spolku

v Jílovém u Prahy 25. ledna 2012

zápis ze schůze

 

1.      Schválení programu schůze, uvítání a úvodní slovo – výročí spolku 120 let

2.      Činnost spolku v roce 2011 (viz kronika – 2011 na webu spolku), hospodaření spolku v roce 2010.

-       největším výdajovou položkou byl materiál a práce na spolkové klubovně v areálu ZŠ (cca 45 000,- Kč)

-       příjmové položky: příspěvek od města (35 tis. Kč), členské poplatky (4600 Kč), dary (cca 6 – 7 tis. Kč)

 

3.      Zvýšení členských poplatků od roku 2013: 300,- Kč základní roční členský poplatek,      100,- Kč snížený roční členský poplatek.

 

 

4.      Plány na činnost spolku v roce 2012.

 

Nejbližší akce

-       přednášky s přírodovědnou tematikou: 27.1. RNDr. Jiří Sádlo (přednáška o středočeské krajině), 24.2. RNDr. Martin Hejda (přednáška o invazních druzích květeny)

 

 

Hlavní činnost:

-       dostavba spolkové místnosti v podkroví bývalé skautské klubovny v areálu ZŠ

-       podpis smlouvy mezi katolickou farností v Jílovém a spolkem – možnost získání dotací z fondů ČSOP. Spolupráce s městem při vytváření doprovodného programu v kapli.

-       výsadba aleje mezi Radlíkem a rybníkem Ráček podél trasy Jílovské vyhlídky – podzim 2012 (grant nadace Partnerství, o.s.)

-       Naučná stezka „Stromy ve městě“ z areálu ZŠ na jílovské náměstí – o.p.s. Posázaví

-       Výstava v muzeu k výročí 120. let od založení původního Okrašlovacího spolku v Jílovém – květen 2012

 

Další činnost

-       údržba stávajících stromů, cest i objektů, spolupráce s městem: alej na sv. Annu, cesta ke hřbitovu aj.

-       vítání jara v Lázních, Den Země...

-       průklest cest ve spolupráci s panem Drahuským a o.s. KRAJINA 2000

-       účast spolku na akcích, které pečují o krajinu  (Čistá řeka Sázava 13. – 15.4., Clean Up The World).

-       pořádání vycházek všech délek i zaměření (vycházka s Janem Hendrychem, VÚKOZ Průhonice po Hornopožárském lese)

-       vyjádření Okrašlovacího spolku ke kácením stromů, které probíhají na území města i ke stavebním projektům v našem okolí (rekonstrukce Žampašského mostu)

 

-       Okrašlovací spolek se pravidelně účastní jednání Kulturní a vzdělávací komise, která koordinuje činnost všech spolků a sdružení ve městě

 

 

 

5.      Volby členů výboru spolku.

-       Jelikož Jiří Macák se vzdal funkce místopředsedy a kronikáře, tak se pan J. Hofreiter se stal místopředsedou spolku, novým jednatelem se namísto něj stal Ivo Nevečeřal. Další členy výboru nebylo nutné volit.

-       kronikáře určí členové výboru spolku dodatečně během roku

 

6.      Diskuse

V rámci diskusí zazněly tyto příspěvky:

 

-       nová studánka na křižovatce pod rybníkem Ráček směrem k Chotouni a Biofarmu

-       změna v zákonu o vedení účetnictví neziskových organizací

-       nutné prodloužit nájemní smlouvu mezi JUKou, Okrašlovacím spolkem a městem, jakožto vlastníkem kluboven v areálu ZŠ.

-       spolupráce s KRAJINOU 2000 při opravě altánu v Lukách pod Medníkem, podložení a vytvoření stabilních základů

-       vyhlášení soutěže „Strom města“ ve spolupráci s městem

 

 

                  za Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy napsal Jan Stachura

                  potvrdil místopředseda sdružení Ing. Jiří Hofreiter